bildiri formatı

Bütün bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
Bildiriler Türkçe "Özet" ve İngilizce "Abstract" içerecektir.
Ana metin için Times veya Times New Roman kullanılmalıdır.
Bildiriler 8 sayfa sınırını aşmamalıdır.
Ek sayfalar ücretli olarak basılacaktır. Her 2 ek sayfa için 150TL talep edilecektir.
Bildiriler 12 sayfa sınırını aşamaz; aksi takdirde otomatik olarak red edilirler.
Lütfen bildirinizi YKGS 2010 bildiri formatına göre hazırlayınız.
Bildirini formatını içeren MS Word şablon dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Bildirinizi PDF dosyası olarak yüklemelisiniz.
PDF formatındaki bildirinin boyutu 8 MB'ı aşmamalıdır.

YKGS 2010 Bildiri Örneği