önemli tarihler

      
Bildirilerin ve panel önerilerinin gönderilmesi : 26 Temmuz 2010   16 Ağustos 2010
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması : 20 Eylül 2010
Basıma hazır bildirilerin gönderilmesi : 04 Ekim 2010
Ayrıntılı program bildirimi   : 08 Kasım 2010
Sempozyum Başlangıcı   : 03 Aralık 2010